Přihlášky do online kurzů (večerní i semestrální) přijímáme do 4.9.2023!

Do 4.9.2023 je možné se zapsat do online večerního kurzu Českých studií (úrovně A1 a B1+) v zimním semestru akademického roku 2023/24.

Bližší informace k přihlašování k večernímu online kurzu najdete zde (11. 9. – 22. 12. 2023, celkem 70 výukových hodin, výuka ÚT + ČT 17:30-19:00, cena 1.000 Kč registrace, 9.900 Kč kurzovné – sleva pro studenty a zaměstnance UK).

Bližší informace k přihlašování k intenzivnímu semestrálnímu online kurzu najdete zde (11. 9. 2023 – 15. 12. 2023, celkem 270 výukových hodin, výuka PO- PÁ 13.30 do 16.45 – kombinace synchronní a asynchronní výuky, cena 1.000 Kč registrace, 40.000 Kč kurzovné).

Úvod > Nástěnka > Přihlášky do online kurzů (večerní i semestrální) přijímáme do 4.9.2023!