Jak se přihlásit

Požadavky na uchazeče

 • komunikační znalost češtiny nebo angličtiny
 • minimální věk uchazečů: 18+

POUZE PRO ONLINE KURZ: Ideální technické zázemí pro online výuku 

 • PC – procesor   počet jader – raději 4frekvence – víc než 2GHz, OPERAČNÍ PAMĚŤ RAM-  minimálně 8GB, Windows 
 • Pohodlná sluchátka 
 • Internet – optické připojení, nejlépe min. 50 Mbit/s (reálná hodnota pro uskutečnění videohovoru: Upload min. 10 Mbit/s), nejlepší připojení je vždy přes kabel 
 • Klidný, nesdílený prostor na dobu výuky

Dokumenty potřebné k přihlášení: 

 • Vyplněná a podepsaná přihláška
 • Potvrzení o zaplacení nevratného registračního poplatku 1 000 CZK
 • Kopie cestovního pasu (stránka s fotografií a osobními údaji)
 • Vyplněný rozřazovací test.

Organizační a GDPR podmínky 

ke stažení zde

Odevzdání dokumentů potřebných k přihlášení  

 • Naskenované emailem na adresu: czechstudies@ff.cuni.cz
 • Poštou na adresu: Zahraniční oddělení (Česká studia), Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, Česká republika
 • Osobně v kanceláři č. 208, Na Příkopě 584/29, Praha 1 (budova České spořitelny)

Způsoby platby 

Účel: ČS Večerní – online_registrace, variabilní symbol: 618001 (vzor

Účel: ČS Večerní kurz – online, variabilní symbol: 618001 (vzor

 • osobně na pokladně Filozofické fakulty – platba v hotovosti nebo kartou

Místnost 123 (první patro, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1)

Otevírací hodiny

Otevírací hodiny v průběhu semestru:

Pondělí, úterý a čtvrtek: 9.00–12.00 a 14.00–16.00
Středa: 9.00–12.00 a 14.00–17.00
Pátek: 9.00–12.00

 

 • bankovním převodem (bankovní poplatky hradí odesílatel)

Informace o bance:

Komerční banka
Celetná 567/30
CZ-110 00 Praha 1

Jméno a adresa majitele účtu:

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Číslo účtu: 85631011/0100

Variabilní symbol: 618000 / 618001* + Vaše jméno + Česká studia

*618000 = prezenční kurz / 618001 = online kurz

Kód IBAN: CZ9601000000000085631011

Zrušení přihlášky a vrácení peněz

Pokud se student rozhodne svou přihlášku zrušit nejpozději do 20. 8. 2021, kurzovné, pokud již bylo uhrazeno, bude vráceno v plné výši.

Kurzovné nebude vráceno v následujících případech:

 • Pokud uchazeč svou přihlášku zruší po 20. 8. 2021 na I. trimestr a po 10.12.2021 na II. trimestr.
 • Pokud uchazeč nezahájí studium v den začátku výuky (a neomluví se předem).
 • Pokud je studium ukončeno v průběhu kurzu, buď na žádost studenta, nebo rozhodnutím administrátora programu o vyloučení studenta z programu.

V případě zrušení kurzu ze strany pořadatele (FF UK) se kurzovné vrací v plné výši. 

Úvod > Večerní kurz online > Jak se přihlásit