Harmonogram

 

Plán semestru pro letní semestr akademického roku 2024/25 – v přípravě

Plán semestru pro zimní semestr akademického roku 2024/25 – v přípravě

Plán semestru pro zimní semestr akademického roku 2023/24

Plán semestru pro letní semestr akademického roku 2023/24

AKADEMICKÝ ROK 2024/2025

ZIMNÍ SEMESTR 

 14 týdnů (300 VH)

(1.9.2024-18.1.2025)

LETNÍ SEMESTR 

18 týdnů (380 VH)

(19.1.2025 -30.6.2025)

AKADEMICKÝ ROK 

(1.9.2024-30.6.2025)

Začátek programu 1. 9. 2024 19. 1. 2025 1. 9. 2024
Registrace 4. 9. 2024 20. 1. 2025 4. 9. 2024, 20. 1. 2025
Orientace 4. 9. – 6. 9. 2024 21. 1. – 24. 1. 2025 4. 9. – 6. 9. 2024, 21. 1. – 24. 1. 2025
Nejzazší termín nástupu do programu 23. 9. 2024 10. 2. 2025 23. 9. 2024
Začátek pravidelné výuky 9. 9. 2024 27. 1. 2025 9. 9. 2024
Konec řádné výuky 6. 12. 2024 23. 5. 2025 23. 5. 2025
Certifikované zkoušky z češtiny  TBS TBS
Konec programu 18. 1. 2025 30. 6. 2025 30. 6. 2025

 

AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

ZIMNÍ SEMESTR 

 14 týdnů (300 VH)

(1.9.2023-19.1.2024)

LETNÍ SEMESTR 

18 týdnů (380 VH)

(20.1.2024-30.6.2024)

AKADEMICKÝ ROK 

(1.9.2023-30.6.2024)

Začátek programu 1. 9. 2023 20. 1. 2024 1. 9. 2023
Registrace 4. 9. 2023 22. 1. 2024 4. 9. 2023
Orientace 5. 9. – 7. 9. 2023 23. 1. – 25. 1. 2024 5. 9. – 7. 9. 2023
Nejzazší termín nástupu do programu 25. 9. 2023 12. 2. 2024 25. 9. 2023
Začátek pravidelné výuky 11. 9. 2023 29. 1. 2024 11. 9. 2023
Konec řádné výuky 8. 12. 2023 24. 5. 2024 8. 12. 2023
Certifikované zkoušky z češtiny  9. 12. + 10. 12. 2023 18. 5. + 19. 5. 2024
Konec programu 19. 1. 2024 30. 6. 2024 30. 6. 2024

* v případě volné kapacity v kurzech přijímáme přihlášky i po tomto termínu; Upozorňujeme studenty, kteří potřebují k pobytu v ČR vízum, že vyřízení žádosti trvá 90-120 od dodání všech podkladů na zastupitelském úřadě! Doporučujeme tedy podat žádost do konce října/dubna.
** v individuálních případech lze kalendář upravit