Česká studia pro Ukrajinu

V letním semestru akademického roku 2021/22 nabízí Ústav bohemistických studií FF UK intenzivní jazykový kurz (20 hodin týdně) češtiny pro začátečníky pro občany Ukrajiny.

Požadavky na uchazeče

Přihlášky ke Stipendiu Borise Němcova lze podávat do 20. 04. 2022 zde. Dotazy směřujte na UKraine@ff.cuni.cz.

Zájemci o studijní pobyt na FF UK v režimu freemover se mohou hlásit zde. Registrujte se do kurzu Česká studia pro Ukrajinu u paní Renaty Jamin, renata.jamin@ff.cuni.cz.

Organizační podmínky kurzu

Datum konání kurzu

01. 05. – 30. 09. 2022

pravidelná prezenční výuka: 01. 05. – 30. 06. 2022, 01. 08. – 30. 09. 2022

asynchronní výuka: 01. 07.- 31. 07. 2022

Rozvrh

PONDĚLÍ – PÁTEK, 4 výukové hodiny po 45 minutách denně

 • PO 9:00-12:10 NP 216
 • ÚT 14:00-17:10 NP 215
 • ST 14:00-17:10 NP 216
 • ČT 9:00-12:10 NP 216
 • PÁ 9:00-12:10 NP 216

V měsíci červenec 2022 proběhne asynchronní výuka.

(* Změna rozvrhu vyhrazena.)

Místo výuky 

V učebnách Filozofické fakulty UK v centru Prahy:

 • Na Příkopě 584/29, Praha 1, 2. patro, NP 215 a NP 216

Rozsah kurzu

20 hodin týdně, 22 týdnů

Úroveň kurzu

začátečníci (A1/A2)

Počet účastníků kurzu

minimum 10, maximum 15

Cena kurzu

Zvýhodněná cena: 4.800 Kč/měsíc, celkem 24.000 Kč

Informace k platbě:

Kurzovné je třeba uhradit nejpozději do 10. dne v daném měsíci (10.5.2022, 10.6.2022, 11.7.2022, 10.8.2022, 12.9.2022)

 1. online (variabilní symbol 618002, poznámka k platbě: celé jméno studenta, účel: Czech Studies for Ukraine ACCE00153 (monthly fee)).
 2. na pokladně FF UK v úředních hodinách. Variabilní symbol: 618002, do zprávy pro příjemce uvádějte své celé jméno (latinkou).
 • 09.06.2022    13:00 – 15:00
 • 11.07.2022    09:00 – 12:00 
 • 10.08.2022    09:00 – 12:00 
 • 12.09.2022    14:00 – 16:00 

Docházka: 

Docházka na výuku je povinná! 

Kurz začíná přesně v čas napsaný v rozvrhu. Pozdní příchod o více než 15 minut je považován za absenci v dané hodině. 

V případě nepřítomnosti se student musí omluvit nejpozději do konce daného dne, jinak se jedná o neomluvenou absenci. Student se omlouvá vždy svému lektorovi, v případě absence delší než 3 dny hlásí svou nepřítomnost administrátorovi programu (Mgr. Ivana Skenderija, czechstudies@ff.cuni.cz). 

Pokud je účast ve výuce nižší než 70 % hodinové dotace daného kurzu, nebude student v tomto kurzu hodnocen a na certifikátu dostane z daného kurzu známku N. 

V případě 4 neomluvených absencí (1 absence = 90 minut) je student z programu vyloučen bez nároku na náhradu části poplatku za výuku. 

4 a víceneomluvených absencí  -> Vyloučení z programu Česká studia 
Omluvené absence > 30%  ->  Neklasifikován (N) z daného předmětu/tématu
Omluvené absence > 50%  ->  Neklasifikován (N) z kurzu
Krátkodobé absence (1-2dny) ->  Hlásí se lektorovi 
Dlouhodobé absence (nad 3 dny) -> Hlásí se administrátorce programu czechstudies@ff.cuni.cz

 

Úvod > Prezenční semestrální kurz > Česká studia pro Ukrajinu