O programu Česká studia

Naučíme Vás všechny řečové dovednosti, které budete potřebovat ve svém životě i studiu. V programu najdete nejen výuku gramatiky, budete rozvíjet své ústní a písemné vyjadřování, číst učební i autentické texty, porozumíte psanému i mluvenému slovu.
Naučíme Vás, jak být úspěšný při ústním vyjadřování v různých životních situacích, ukážeme Vám, jak efektivně rozvíjet slovní zásobu.
Naučíte se psát texty nejrůznějších stylů a žánrů. Využijete je jak v běžném životě, tak kontaktu s českými úřady a institucemi nebo při studiu na českých vysokých školách.
Klademe velký důraz na správnou výslovnost. Všem studentům nabízíme možnost individuálních fonetických konzultací. Spolupracujeme se zkušenými profesionálními fonetiky, kteří pro naše studenty připravují materiály a nahrávky k procvičování.
Jednotlivé kurzy nejsou odtrženy od reálného života – chodíme do divadel, na historické vycházky, jsme v kontaktu s českými studenty. Prohloubíme Vaše znalosti o české kultuře, literatuře, historii a životě v České republice.

Připravíme Vás na studium na vysoké škole i pro život v České republice. Kurzy pro pokročilé studenty zahrnují nejen jazykovou výuku, můžete si podle svých zájmů zapsat povinně volitelné předměty. Nabídka je široká a vybere si každý! Máme semináře pro budoucí studenty humanitních a společenských věd, ale i zájemce o ostatní obory naučíme to, co ve svém studiu nejvíce využijí. Ti, kteří nebudou pokračovat ve studiu, získají praktické dovednosti a znalosti potřebné v osobním životě i v práci.
Naučíme vás dobře česky!

Úvod > O nás > O programu Česká studia