Kalendář

 

vzorový Plán semestru

vzorový Rozvrh pro zimní semestr

AKADEMICKÝ ROK 2023/2024
ZIMNÍ SEMESTR 

(11.9.-15.12.2023, 270 VH)

LETNÍ SEMESTR 

(5.2.-16.5.2024, 270 VH)

Termín podání přihlášek

1.5.-14. 8. 2023

1.12. 2023 – 19. 1. 2024

Termín platby hotově/online 4. 9. 2023 1. 2. 2024
Začátek programu (rozřazovací test/pohovor) 1. 9. 2023 29. 1. 2024
Začátek pravidelné výuky 11.9.2023 5. 2. 2024
Nejzazší termín nástupu do programu 25. 9. 2023 19. 2. 2024
Konec řádné výuky 15. 12. 2023 13. 5. 2024
Certifikované zkoušky z češtiny  9. – 10. 12. 2023 (TBC) TBS (05/2024)
Konec programu 15. 12. 2023 16. 5. 2024

 

TERMÍNY ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

1. 12. 2023 – 19. 1. 2024 – LETNÍ SEMESTR

1. 5. – 14. 8. 2023 – ZIMNÍ SEMESTR