Kalendář

 

vzorový Plán semestru

vzorový Rozvrh pro zimní semestr

AKADEMICKÝ ROK 2023/2024
ZIMNÍ SEMESTR 

(11.9.-15.12.2023, 270 VH)

LETNÍ SEMESTR 

(12.2.-13.5.2024 – TBC, 270 VH)

Termín podání přihlášek

1.5.-14. 8. 2023

TBS

Termín platby hotově/online 4. 9. 2023 31. 1. 2024
Začátek programu (rozřazovací test/pohovor) 1. 9. 2023 TBS (02/2024)
Začátek pravidelné výuky 11.9.2023 12. 2. 2024
Nejzazší termín nástupu do programu 25. 9. 2023 26. 2. 2024
Konec řádné výuky 15. 12. 2023 6. 5. 2024
Certifikované zkoušky z češtiny  9. – 10. 12. 2023 (TBC) TBS (05/2024)
Konec programu 15. 12. 2023 13. 5. 2024

 

TERMÍNY ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

1. 5. – 14. 8. 2023 – ZIMNÍ SEMESTR