Rámcové studijní plány

Studijní plány programu Česká studia jsou rozděleny do dvou základních modulů tak, aby studenti získali a rozvíjeli jazykové znalosti a řečové dovednosti podle své úrovně znalosti českého jazyka (úplní začátečníci až velmi pokročilí). Rozvrhy jednotlivých modulů a sylaby jsou v jednotlivých semestrech upravovány, aby plně odpovídaly potřebám našich studentů. 

Modul pro začátečníky a mírně pokročilé – úroveň A1 až A2 podle SERRJ

Modul je určen začátečníkům a mírně pokročilým studentům. Základem výuky je jazykový kurz gramatiky a konverzace, studenti také navštěvují další předměty, ve kterých je kladen důraz především na nácvik správné výslovnosti a na získání základní znalosti českého pravopisu. Ve skupinách začátečníků mohou být předměty vyučovány částečně v angličtině. Plné zvládnutí daných úrovní obvykle trvá dva semestry. Rozvrh se řídí následujícím studijním plánem: 

Název kurzu   Počet vyučovacích hodin za semestr
Jazykový kurz pro začátečníky (gramatika a konverzace)  120 
Poslech a výslovnost  24 
Čtení a konverzace  48 
Ústní a písemné vyjadřování  24 
Rozvoj slovní zásoby  24 
  Celkem 240 za semestr

Cílem modulu je získat: 

  • slovní zásobu v rozsahu 2200-2800 českých slov 
  • základní znalost gramatiky (morfologie a syntaxe) a tvoření slov 
  • základní přehled o české historii, literatuře a kultuře 
  • schopnost úspěšně komunikovat v běžných každodenních situacích 

Modul pro středně a více pokročilé – úroveň B1 až B2 podle SERRJ

V akademickém roce 2021/22 není B2 modul nabízen.

Modul je určen středně a více pokročilým studentům, vyučovacím jazykem je výlučně čeština. Modul studentům umožňuje plně rozvíjet dosavadní znalosti, výuka ve společném základu je rozdělena do kurzů podle jednotlivých jazykových disciplín (morfologie, syntax, lexikologie, ústní a písemné vyjadřování, četba, české reálie, kapitoly z českých dějin a kultury atd.). V modulu B1 studenti mají v rámci jazykového kurzu kromě hodin gramatiky i jiné disciplíny (např. české reálie, kulturu apod.) – tyto oblasti vždy těsně souvisí s tematickým rámcem programu, který je detailně rozpracován v sylabech.

Plné zvládnutí daných úrovní obvykle trvá dva semestry. Rozvrh se řídí následujícím studijním plánem:

Název kurzu ČS B1  Počet vyučovacích hodin za semestr
Společný základ:
Jazykový kurz (gramatika, konverzace, reálie apod.) 120
Poslech a výslovnost 24
Ústní a písemné vyjadřování 24
Slovní zásoba a pravopis 24
Četba a slovní zásoba 24
Četba a konverzace 24
Celkem 240 za semestr

Cílem modulu je získat:

  • slovní zásobu (1800–3000 českých slov)
  • rámcový přehled o českých reáliích a zvycích, o české kultuře a hlavních historických meznících ČR
  • schopnost obstojně se domluvit v různých komunikačních situacích – v rodině, ve škole, na úřadu nebo v zaměstnání

 

Název kurzu ČS B2  Počet vyučovacích hodin za semestr
Společný základ:
Mluvnická a komunikační cvičení 48
Gramatická cvičení 24
Morfologicko-syntaktická cvičení 24
Čtení, poslech, rozvoj slovníku 24
Četba autentických textů 24
Písemné vyjadřování 24
Slovní zásoba a pravopis 24
České reálie 24
Kapitoly z českých dějin a kultury 24
Celkem 240 za semestr

Cílem modulu je získat:

  • slovní zásobu (2800–4000 českých slov)
  • velmi dobrou znalost české historie, literatury a kultury a schopnost používat češtinu při studiu na vysoké škole
  • schopnost úspěšně komunikovat v různých komunikačních situacích v rodině, na univerzitě nebo v zaměstnání

Všichni studenti mají nad rámec základního modulu během semestru fonetické konzultace a nácvik výslovnosti šitý na míru.

Úvod > Prezenční semestrální kurz > O kurzu > Studium > Rámcové studijní plány