FAQ

Často kladené dotazy

A. PROCES PŘIJETÍ DO PROGRAMU ČESKÁ STUDIA

1. Jedním z  požadavků k  přijetí do programu Česká studia je certifikát středoškolského vzdělání. Mohu místo něj předložit vysokoškolský diplom?
Ano, vysokoškolský diplom může nahradit diplom středoškolský.
2. Mohu v  programu studovat, i když mi není 18 let?
Ano, možné to je – pokud je vám méně než 18 let, vyplní Váš zákonný zástupce v přihlášce oddíl V.
3. Jak dlouho trvá proces udělení víza?
Obecně doporučujeme podat žádost o vízum 3 – 4 měsíce před začátkem programu. Přihlášku tedy podejte 4 – 5 měsíců před začátkem programu. Samotná délka procesu záleží i na tom, v jaké zemi žádost podáváte. Více informací naleznete v sekci víza.

B. PLATBY

1. Jak mohu zaplatit registrační poplatek 1000,- Kč / 4 000,- Kč při podání přihlášky (nebo kurzovné)?
Obojí můžete zaplatit osobně na pokladně (místnost č. 123, hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1), online platbou (informace dostanete od administrátora kurzu) nebo bankovním převodem.
2. Dokdy musím zaplatit kurzovné?
Platba musí být na účtu FF UK nejpozději v den Vaší registrace do programu.
3. Přihlásil/a jsem se do programu na celý akademický rok. Musím zaplatit kurzovné na celý akademický rok? Pokud zaplatím pouze jeden semestr, dostanu potvrzení o studiu také na jeden semestr?
Můžete zaplatit nejprve první semestr studia a poté před začátkem následujícího semestru zaplatíte navazující semestr). V případě, že studujete jeden semestr, uhradíte částku 39 000,- Kč/9 900,- Kč.
Potvrzení o studiu dostanete na celý akademický rok, i když zaplatíte nejprve pouze za první semestr.

C. DEN REGISTRACE A STUDIUM V PROGRAMU ČESKÁ STUDIA

1. V den registrace do programu ještě nebudu v Česku – je možné se registrovat později?
Ano, můžete se registrovat později (do programu Česká studia je možné nastoupit nejpozději 3 týdny po jeho zahájení). O pozdním příjezdu prosím informujte administrátora programu. V individuálních případech (převážně u pokročilých studentů či rodilých slovanských mluvčích) lze po konzultaci s akademickým vedoucím programu nastoupit i později.
2. Musím psát rozřazovací test i v případě, že jsem úplný začátečník?
Ano, vstupní test se skládá z písemného testu a rozhovoru s učitelem. Pokud jste nikdy český jazyk nestudoval/a, nebudete psát test, ale půjdete přímo k učiteli, který se Vás anglicky zeptá na Váš rodný jazyk, ostatní cizí jazyky, které umíte, a Vaši motivaci a plány do budoucna.
3. Jsou učebnice v ceně kurzovného?
Ano, učební materiály jsou zahrnuty v ceně kurzovného.
4. Je možné získat ke studiu v programu Česká studia nějaké stipendium?
Program Česká studia žádná stipendia neposkytuje. O možnostech získání stipendia se můžete informovat sami (např. ve své domovské zemi nebo u různých institucí).

D. PRO ABSOLVENTY

1. Pokud budu studovat v programu 1 rok, bude to stačit k přijetí na vysokou školu (bakalářské a magisterské studium v českém jazyce)?
Zde nelze dát jednoznačnou odpověď – záleží na každém studentovi (jaká je jeho aktuální znalost češtiny, jaký je jeho rodný jazyk, jak bude studovat apod.). V ideálním případě student plně ovládne jednu jazykovou úroveň za jeden semestr. Program chce své studenty připravit nejen na přijímací zkoušku, ale i na úspěšné vysokoškolské studium v České republice. Rychlejší postup možný je, ale nelze ho zaručit.
2. Studoval/a jsem v programu v letním semestru a chci pokračovat ve studiu i v zimním semestru dalšího akademického roku. Jak je to s vízem během letních prázdnin?
Akademický rok končí v červnu a nový začíná v září. S potřebnými dokumenty (potvrzení o studiu, příp. ubytovací smlouva) je třeba včas (90-14 dní před vypršením víza) zažádat o příslušné vízum.  Pověřené orgány státní správy posuzují každou žádost individuálně.

E. UBYTOVÁNÍ

1. Chtěl/a bych bydlet na koleji Univerzity Karlovy. Jak mám postupovat?
V přihlášce vyplňte oddíl IV. Administrátor programu Vám zajistí rezervaci na kolejích a předá Vám ubytovací smlouvu se základními instrukcemi.
Poté už komunikujete přímo s kolejí, na které budete ubytováni, tzn. veškeré záležitosti týkající se změny ubytování, pozdního příjezdu, zrušení rezervace si vyjednáváte sám/sama.
2. Kde mám zaplatit depozit, abych potvrdil/a rezervaci ubytování?
Depozit se platí na účet Kolejí a menz, nikoliv na účet Filozofické fakulty. Informace o platbě jste dostali spolu s ubytovací smlouvou.

Úvod > FAQ