Osvědčení a Certifikovaná zkouška

Na závěr každého semestru studenti obdrží osvědčení se známkami z předmětů, které absolvovali. 

Struktura hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nedostatečně neklasifikován
A A- B B- C D N
100–90 % 80–89 % 70–79 % 60–69 % 50–59 %  <50 % absence >30 %

 

Studenti se také mohou přihlásit na Certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince (CCE), úrovně A2, B1 a B2 (1 pokus v ceně kurzu).

Seznam vysokých škol uznávajících CCE naleznete zde.

Zkouška CCE–A2 a vyšší je rovnocenná Zkoušce z češtiny pro trvalý pobyt. Více informací najdete zde.

Úvod > Prezenční semestrální kurz > O kurzu > Studium > Osvědčení a Certifikovaná zkouška