O nás

Program Česká studia

Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze nabízí vzdělávací kurzy v oblasti českého jazyka a literatury, historie a kultury a reálií, které jsou vhodné pro široký okruh zájemců. Ať jsou Vaše důvody jakékoliv, třeba zdokonalení znalosti češtiny, rozšíření a prohloubení poznatků o České republice, rádi Vás uvítáme mezi stovkami studentů, kteří každoročně míří za studiem na pražskou Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Česká studia jsou bohatý a komplexně koncipovaný program určený jinojazyčným zájemcům o český jazyk, literaturu, historii a kulturu i zahraničním slavistům a studentům příbuzných oborů.

Program Česká studia je osvědčený a efektivní způsob přípravy pro zájemce o studium češtiny jako cizího jazyka, a to jak z perspektivy pracovního uplatnění, tak z pohledu uchazečů o následné oborové studium v bakalářském či navazujícím magisterském programu na Univerzitě Karlově nebo na jiné vysoké škole.

Přednášející Ústavu bohemistických studií jsou renomovaní odborníci oboru češtiny pro cizince s bohatými zkušenostmi s výukou češtiny na zahraničních univerzitách.

Program akademického roku zahrnuje dva čtyřměsíční moduly, které se skládají z jazykových kurzů, přednášek, seminářů a dalších aktivit, které studentům pomohou úspěšně zvládnout všechna úskalí českého jazyka i klíčové kapitoly českého jazyka, kultury, literatury a historie.

Česká studia usnadňují cizincům život a práci v České republice a umožňují zahraničním studentům studium na českých univerzitách a vysokých školách. Studium v českém jazyce je na státních univerzitách v České republice zdarma. U zápisu je ovšem třeba předložit certifikát o znalosti českého jazyka.

Součástí programu jsou také Certifikované zkoušky z češtiny s licencí ALTE a příprava na něCertifikované zkoušky jsou součástí kurzovného.

Důležité upozornění: 

FF UK opakovaně prohlašuje, že při organizaci těchto kurzů ani při jejich realizaci nespolupracuje a ani v minulosti nespolupracovala s žádnou zprostředkovatelskou agenturou (např. se společnostmi ICJ CZ s.r.o. či EWTCON s.r.o.), opačné informace uváděné na některých internetových stránkách (např. http://www.czstudent.cz/ru) jsou lživé.

 

Základní informace o programu.

 

Úvod > O nás