O Filozofické fakultě a Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících

Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících je vysokoškolskou institucí s nejdelší tradicí výuky českého jazyka pro jinojazyčné mluvčí v České republice. Je také jediným pracovištěm, které nabízí studium češtiny pro cizince jak v bakalářském, tak navazujícím magisterském programu.

Na ústavu studují kromě řádných vysokoškolských studentů také desítky stážistů, postgraduantů a studentů v přípravném programu Česká studia a dalších kurzech, které jsou určeny zájemcům o češtinu, českou literaturu, historii a kulturu. Programy a kurzy jsou vedeny kvalifikovanými a zkušenými univerzitními pedagogy češtiny pro cizince, kteří působili na mnoha zahraničních univerzitách nebo jsou autory kvalitních učebnic pro začátečníky i velmi pokročilé.

Filozofická fakulta je spojena s Karlovou univerzitou od jejího počátku. Patří mezi první čtyři fakulty, které jsou uvedeny v zakládací listině vydané Karlem IV. 7. dubna 1348.

Na fakultě v průběhu staletí pedagogicky působily nebo studovaly významné osobnosti české vědy a kultury. Mezi ně patří například:

 • rektor univerzity a náboženský reformátor Jan Hus,
 • první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk,
 • nebo lingvisté Josef Jungmann a Jan Mukařovský.

Díky své téměř sedmisetleté tradici, úspěšné vědecké a pedagogické činnosti a šíři studijních oborů je Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze v české společnosti nespornou autoritou a její jméno má vynikající zvuk i v mezinárodním měřítku.

Filozofická fakulta v číslech:

 • 6 483 studentů
 • 872 zaměstnanců
 • 46 ústavů a kateder, včetně 6 specializovaných pracovišť
 • 197 studijních oborů
 • 1 300 zahraničních studentů
 • 570 partnerských univerzit ve 48 zemích
 • výuka ve více než 20 jazycích
 • téměř 90 knižních titulů ročně
Úvod > O nás > O Filozofické fakultě a Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících