Kalendář

AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

Zimní semestr Letní semestr

Termín podání přihlášek

2.5. 2023 – 4. 9. 2023 (termín prodloužen) 1. 12. 2023 – 31. 1. 2024 (po dohodě v individuálních případech i později)
Rozřazovací test/interview 1. 9. 2023, 17:30 6. 2. 2024, 17:30
Termín platby do 4.9.2023 do 7. 2. 2024
Začátek programu/výuky 12. 9. 2023 13. 2. 2024
Konec programu/výuky 22. 12. 2023 30. 5. 2024

 

Plán Zimního semestru online VK akademického roku 2023/24 – úrovně A2, B1+

Plán Letního semestru online VK akademického roku 2023/24 – úrovně A2, B2

 

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

 4. 9. 2023 / 31. 1. 2024

 

Úvod > Večerní kurz online > Kalendář