Ceny a platby

CENY Noví studenti Pokračující studenti
Nevratný registrační poplatek (splatný s přihláškou, platný na celý akademický rok) 4 000 CZK

zaplatit zde

Kurzovné za zimní semestr 2024/25 41 000 CZK

zaplatit zde

41 000 CZK

zaplatit zde

Kurzovné za letní semestr 2024/25 47 000 CZK

zaplatit zde

pokračující 2.semestr: sleva 1.000 CZK + odpuštěný registrační poplatek

zaplatit zde

pokračující 3. semestr: sleva 2.000 CZK + odpuštěný registrační poplatek

zaplatit zde

 

Kurzovné je splatné ke dni zahájení semestru

ZIMNÍ SEMESTR 

 14 týdnů (300 VH)

(1.9.2024-18.1.2025)

LETNÍ SEMESTR 

18 týdnů (380 VH)

(19.1.2025-30.6.2025)

AKADEMICKÝ ROK 

(1.9.2024-30.6.2025)

Termín platby bankovním převodem 29. 7. 2024 27. 12. 2024 29. 7. 2024
Termín platby online nebo v hotovosti 2. 9. 2024 20. 1. 2025 2. 9. 2024 (in Winter S), 20. 1. 2025 (in Summer S)

 

Způsoby platby

 • platbou online 
  • pro uhrazení nevratného registračního poplatku (4.000 Kč, splatnost s podáním přihlášky) zvolte účel “CS registration fee”, variabilní symbol/ID: 618000, poznámka k platbě: 618000 + vaše jméno a příjmení + Česká studia (IČO, DIČ a Adresa jsou nepovinná pole)
  • pro uhrazení semestrálního kurzovného za Zimní semestr (41.000 Kč) zvolte účel “CS Winter semester fee“, variabilní symbol/ID: 618000, poznámka k platbě: 618000 + vaše jméno a příjmení + Česká studia (IČO, DIČ a Adresa jsou nepovinná pole)
  • pro uhrazení semestrálního kurzovného za Letní semestr (47.000 Kč) zvolte účel CS Summer semester fee”, variabilní symbol/ID: 618000, poznámka k platbě: 618000 + vaše jméno a příjmení + Česká studia (IČO, DIČ a Adresa jsou nepovinná pole)
  • pokračující studenti Letního semestru 2023/24 zvolí pro uhrazení kurzovného “CS contuinuing student 2nd semester fee” (46.000 Kč), variabilní symbol/ID: 618000, poznámka k platbě: 618000 + vaše jméno a příjmení + Česká studia (IČO, DIČ a Adresa jsou nepovinná pole)
  • pokračující studenti Letního semestru 2023/24 zvolí pro uhrazení kurzovného “CS contuinuing student 3rd semester fee” (45.000 Kč), variabilní symbol/ID: 618000, poznámka k platbě: 618000 + vaše jméno a příjmení + Česká studia (IČO, DIČ a Adresa jsou nepovinná pole)

Emailové potvrzení o provedené úhradě přepošlete spolu s přihláškou na czechstudies@ff.cuni.cz.

 • osobně v pokladně Filozofické fakulty – platba v hotovosti nebo kartou  

Místnost 123 (první patro, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1) 

Otevírací hodiny: 

Pondělí, úterý a čtvrtek:  9.00–12.00 a 14.00–16.00 
Středa:  9.00–12.00 a 14.00–17.00 
Pátek:  9.00–12.00 

 • bankovním převodem (bankovní poplatky hradí odesílatel) 

Informace o bance: 

Komerční banka
Celetná 567/30
CZ-110 00 Praha 1 

Jméno a adresa majitele účtu: 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 

SWIFT kód: KOMBCZPPXXX 

Číslo účtu: 85631011/0100 

Variabilní symbol: 618000 + Vaše jméno + Česká studia 

Kód IBAN: CZ9601000000000085631011 

O vystavení zálohové faktury či faktury/daňového dokladu lze požádat na adrese czechstudies@ff.cuni.cz – uveďte celé jméno, adresu a fakturační údaje plátce. Vyřízení požadavku potrvá zhruba 2-5 pracovních dní.

 

Zrušení přihlášky a vrácení peněz

Pokud se student rozhodne svou přihlášku zrušit nejpozději 21 dní před začátkem výuky, kurzovné, pokud již bylo uhrazeno, bude vráceno v plné výši. 

Kurzovné nebude vráceno v následujících případech: 

 • Pokud uchazeč svou přihlášku zruší méně než 21 dní před začátkem výuky. 
 • Pokud uchazeč nezahájí studium v den začátku výuky (a neomluví se předem). 
 • Pokud je studium ukončeno v průběhu kurzu, buď na žádost studenta, nebo rozhodnutím administrátora programu o vyloučení studenta zprogramu. 

V případě zrušení kurzu ze strany pořadatele (FF UK) se kurzovné vrací v plné výši.