Kalendář

Plán semestru pro letní semestr akademického roku 2022/23

Rozvrh pro letní semestr akademického roku 2022/23

Plán semestru pro zimní semestr akademického roku 2023/24

Plán semestru pro letní semestr akademického roku 2023/24 (v přípravě)

AKADEMICKÝ ROK 2022/2023

ZIMNÍ SEMESTR 

12 týdnů

(1.9.2022-31.1.2023)

LETNÍ SEMESTR 

12 týdnů, 300 VH

(1.2.2023-30.6.2023)

AKADEMICKÝ ROK 

(1.9.2022-30.6.2023)

Termín podání přihlášek*

26.8.2022

 

16.1.2023

30.11.2022 (vízoví studenti)

26.8.2022

 

Termín platby bankovním převodem 28.7.2022 31.12.2022 28.7.2022
Termín platby online nebo v hotovosti 1.9.2022 1.2.2023 1.9.2022 pro ZS / 1.2.2023 pro LS
Oficiální začátek programu 1.9.2022 1.2.2023 1.9.2022
Registrace 5.9.2022 6.2.2023 5.9.2022
Orientace 6.-9.9.2022 7.-10.2.2023 6.-9.9.2022
Nejzazší termín nástupu do programu 26.9.2022 28.2.2023 26.9.2022
Začátek pravidelné výuky 12.9.2022 13.2.2023 12.09.2022
Konec řádné výuky 9.12.2022 12.5.2023 12.5.2023
Certifikované zkoušky z češtiny  10. + 11. 12. 2022 13. + 14.5. 2023
Oficiální konec programu 31.1.2023 30.6.2023 30.6.2023

 

AKADEMICKÝ ROK 2023/2024
ZIMNÍ SEMESTR 

 14 týdnů (300 VH)

(1.9.2023-19.1.2024)

LETNÍ SEMESTR 

18 týdnů (380 VH)

(20.1.2024-30.6.2024)

AKADEMICKÝ ROK 

(1.9.2023-30.6.2024)

Termín podání přihlášek*

28. 8. 2023

(30.5.2023 vízoví studenti)

8. 1. 2024

31.10.2023 (vízoví studenti)

28. 8. 2023

(30.5.2023 vízoví studenti)

Termín platby bankovním převodem  28. 7. 2023 28. 12. 2023 28. 7. 2023, 28. 12. 2023
Začátek programu 1. 9. 2023 20. 1. 2024 1. 9. 2023
Registrace 4. 9. 2023 22. 1. 2024 4. 9. 2023
Termín platby online nebo v hotovosti  4. 9. 2023  22. 1. 2024  4. 9. 2023 (zimní semestr) / 22. 1. 2024 (letní semestr)
Orientace 5. 9. – 7. 9. 2023 23. 1. – 25. 1. 2024 5. 9. – 7. 9. 2023
Nejzazší termín nástupu do programu 25. 9. 2023 12. 2. 2024 25. 9. 2023
Začátek pravidelné výuky 11. 9. 2023 29. 1. 2023 11. 9. 2023
Konec řádné výuky 8. 12. 2023 24. 5. 2024 8. 12. 2023
Certifikované zkoušky z češtiny  TBS (12/2023) TBS (5/2024)
Konec programu 19. 1. 2024 30. 6. 2024 30. 6. 2024

* v případě volné kapacity v kurzech přijímáme přihlášky i po tomto termínu; Upozorňujeme studenty, kteří potřebují k pobytu v ČR vízum, že vyřízení žádosti trvá 60-120 od dodání všech podkladů na zastupitelském úřadě! Doporučujeme tedy podat žádost do konce října/dubna.
** v individuálních případech lze kalendář upravit