Kontakty

V emailové komunikaci se zaměstnanci a vyučujícími prosím vždy uveďte své JMÉNO a PŘÍJMENÍ a název kurzu.

 

Hlavní kontakt: czechstudies@ff.cuni.cz

Webové stránky: czechstudies.ff.cuni.cz, http://ubs.ff.cuni.cz/cs/

 

Adresa:

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Oddělení komerčních programů a mezisektorové spolupráce

nám. Jana Palacha 2

116 38  Praha 1

Kancelář:

místnost č. 208, 2. patro, Na Příkopě 584/29, Praha 1

 

Telefon:

+420 221 619 262

Úřední hodiny:

Pondělí* 12.00 – 14.00
Čtvrtek* 10.30 – 12.30
Mimo úřední hodiny (PO-ČT) po domluvě

 

* Úřední a konzultační hodiny jsou zrušeny i ve dny státních svátků (7.-10.4.2023, 1.5., 8.5., 28.9., 28.10., 17.11., 23.12.-1.1.2024, 1.4.2024, 28.10.2024, 21.4.2025, 1.5.2025, 8.5.2025) a děkanského volna (6.4.2023, 28.4.2023. 28.3.2024, 17.4.2025).

Změna úředních hodin v dubnu a květnu 2024.

KDO JE KDO V PROGRAMU ČESKÁ STUDIA

 

 

Mgr. Ivana Skenderija

Administrace programu, přijímání studentů, výdej certifikátů, obecné záležitosti, absence, vízové záležitosti (telefonické konzultace: +420 221 619 262)

 

PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D.

Akademická koordinátorka programu

Mgr. Adrian Jan Zasina, Ph.D. 

Ředitel Ústavu bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících

Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. 

Zástupkyně ředitele Ústavu bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících, Sekce bohemistiky pro cizince

 

 

Bc. Ivana Petrželová

Vedoucí Oddělení komerčních programů a mezisektorové spolupráce

Úvod > Kontakty