Přihlášky

Požadavky na uchazeče

 • ukončené středoškolské vzdělání
 • komunikační znalost češtiny nebo angličtiny  

Dokumenty potřebné k přihlášení: 

 • Vyplněná a podepsaná přihláška – AR 2024/2025
 • Kopie cestovního pasu (stránka s fotografií a osobními údaji) 
 • Doklad o ukončeném středoškolském vzdělání (notářsky ověřený překlad do češtiny nebo do angličtiny)* 
 • Potvrzení o zaplacení nevratného registračního poplatku 4 000 CZK ** 
 • Vyplněný rozřazovací test – jste-li úplný začátečník, vyplňte prosím formulář zde

* pro uchazeče, kteří se hlásí na zimní semestr a kteří ukončují střední školu v červnu daného roku – tento dokument je možné odevzdat nejpozději v den zahájení zimního semestru (tj. v září)  

** registrační poplatek je platný vždy na jeden akademický rok (září–červen) 

Odevzdání dokumentů potřebných k přihlášení  

 • Naskenované emailem na adresu: czechstudies@ff.cuni.cz 
 • Poštou na adresu: Oddělení komerčních programů a mezisektorové spolupráce (Česká studia), Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, Česká republika  
 • Osobně v kanceláři č. 208 (2.patro), Na Příkopě 584/29, Praha 1 (budova České spořitelny) v úředních hodinách

Vyzvednutí akceptačních dokumentů (potvrzení o přijetí do programu a na vyžádání také ubytovací smlouva) 

 • Osobně v kanceláři č. 208 (2.patro), Na Příkopě 584/29, Praha 1 (budova České spořitelny) v úředních hodinách
 • Zaslání doporučeným dopisem poštou (zdarma) nebo expresní kurýrní službou (uchazeč si objednává a platí službu sám) 
 • Vyzvednutí třetí osobou na základě plné moci 

Ceny a způsoby platby 

Informace pro uchazeče s vízovou povinností 

Uzávěrky přihlášek na akademický rok 2024/2025

ZIMNÍ SEMESTR 

 14 týdnů (300 VH)

(1.9.2024-18.1.2025)

LETNÍ SEMESTR 

18 týdnů (380 VH)

(19.1.2025-30.6.2025)

AKADEMICKÝ ROK 

(1.9.2024-30.6.2025)

22. 8. 2024

(30.5. 2024 vízoví studenti)

13. 1. 2025

(31.10.2024 vízoví studenti)

22. 8. 2024

(30.5. 2024 vízoví studenti)

 

Uzávěrky přihlášek na akademický rok 2023/2024

ZIMNÍ SEMESTR 

 14 týdnů (300 VH)

(1.9.2023-19.1.2024)

LETNÍ SEMESTR 

18 týdnů (380 VH)

(20.1.2024-30.6.2024)

AKADEMICKÝ ROK 

(1.9.2023-30.6.2024)

28. 8. 2023

(30.5.2023 vízoví studenti)

8. 1. 2024

31.10.2023 (vízoví studenti)

28. 8. 2023

(30.5.2023 vízoví studenti)