Jak se přihlásit

Požadavky na uchazeče

 • ukončené středoškolské vzdělání
 • komunikační znalost češtiny nebo angličtiny  

Dokumenty potřebné k přihlášení: 

 • Vyplněná a podepsaná přihláška – AR 2023/2024
 • Kopie cestovního pasu (stránka s fotografií a osobními údaji) 
 • Doklad o ukončeném středoškolském vzdělání (notářsky ověřený překlad do češtiny nebo do angličtiny)* 
 • Potvrzení o zaplacení nevratného registračního poplatku 4 000 CZK ** 
 • Vyplněný rozřazovací test – jste-li úplný začátečník, vyplňte prosím formulář zde

* pro uchazeče, kteří se hlásí na zimní semestr a kteří ukončují střední školu v červnu daného roku – tento dokument je možné odevzdat nejpozději v den zahájení zimního semestru (tj. v září)  

** registrační poplatek je platný vždy na jeden akademický rok (září–červen) 

Odevzdání dokumentů potřebných k přihlášení  

 • Naskenované emailem na adresu: czechstudies@ff.cuni.cz 
 • Poštou na adresu: Zahraniční oddělení (Česká studia), Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, Česká republika  
 • Osobně v kanceláři č. 208, Na Příkopě 584/29, Praha 1 (budova České spořitelny) 

Vyzvednutí akceptačních dokumentů (potvrzení o přijetí do programu a na vyžádání také ubytovací smlouva) 

 • Osobně v kanceláři č. 208, Na Příkopě 584/29, Praha 1 (budova České spořitelny) 
 • Zaslání doporučeným dopisem poštou (zdarma) nebo expresní kurýrní službou (uchazeč si objednává a platí službu sám) 
 • Vyzvednutí třetí osobou na základě plné moci 

Způsoby platby 

 • platbou online 
  • pro uhrazení nevratného registračního poplatku (4.000 Kč, splatnost s podáním přihlášky) zvolte účel “CS registration fee”, variabilní symbol/ID: 618000, poznámka k platbě: 618000 + vaše jméno a příjmení + Česká studia (IČO, DIČ a Adresa jsou nepovinná pole)
  • pro uhrazení semestrálního kurzovného za Zimní semestr (41.000 Kč) zvolte účel “CS WS semester fee”, variabilní symbol/ID: 618000, poznámka k platbě: 618000 + vaše jméno a příjmení + Česká studia (IČO, DIČ a Adresa jsou nepovinná pole)
  • pro uhrazení semestrálního kurzovného za Letní semestr (47.000 Kč) zvolte účel “CS SS semester fee”, variabilní symbol/ID: 618000, poznámka k platbě: 618000 + vaše jméno a příjmení + Česká studia (IČO, DIČ a Adresa jsou nepovinná pole)
  • pokračující studenti Letního semestru 2022/23 zvolí pro uhrazení kurzovného “CS contuinuing student semester fee” (36.000 Kč), variabilní symbol/ID: 618000, poznámka k platbě: 618000 + vaše jméno a příjmení + Česká studia (IČO, DIČ a Adresa jsou nepovinná pole)
  • pokračující studenti Letního semestru 2023/24 zvolí pro uhrazení kurzovného “CS contuinuing student 2nd semester fee” (46.000 Kč), variabilní symbol/ID: 618000, poznámka k platbě: 618000 + vaše jméno a příjmení + Česká studia (IČO, DIČ a Adresa jsou nepovinná pole)
  • pokračující studenti Letního semestru 2023/24 zvolí pro uhrazení kurzovného “CS contuinuing student 3rd semester fee” (45.000 Kč), variabilní symbol/ID: 618000, poznámka k platbě: 618000 + vaše jméno a příjmení + Česká studia (IČO, DIČ a Adresa jsou nepovinná pole)

Emailové potvrzení o provedené úhradě přepošlete spolu s přihláškou na czechstudies@ff.cuni.cz.

 • osobně v pokladně Filozofické fakulty – platba v hotovosti nebo kartou  

Místnost 123 (první patro, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1) 

Otevírací hodiny: 

Pondělí, úterý a čtvrtek:  9.00–12.00 a 14.00–16.00 
Středa:  9.00–12.00 a 14.00–17.00 
Pátek:  9.00–12.00 

 • bankovním převodem (bankovní poplatky hradí odesílatel) 

Informace o bance: 

Komerční banka
Celetná 567/30
CZ-110 00 Praha 1 

Jméno a adresa majitele účtu: 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 

SWIFT kód: KOMBCZPPXXX 

Číslo účtu: 85631011/0100 

Variabilní symbol: 618000 + Vaše jméno + Česká studia 

Kód IBAN: CZ9601000000000085631011 

O vystavení zálohové faktury či faktury/daňového dokladu lze požádat na adrese czechstudies@ff.cuni.cz – uveďte celé jméno, adresu a fakturační údaje plátce. Vyřízení požadavku potrvá zhruba 2-5 pracovních dní.

 

Zrušení přihlášky a vrácení peněz 

Pokud se student rozhodne svou přihlášku zrušit nejpozději 21 dní před začátkem výuky, kurzovné, pokud již bylo uhrazeno, bude vráceno v plné výši. 

Kurzovné nebude vráceno v následujících případech: 

 • Pokud uchazeč svou přihlášku zruší méně než 21 dní před začátkem výuky. 
 • Pokud uchazeč nezahájí studium v den začátku výuky (a neomluví se předem). 
 • Pokud je studium ukončeno v průběhu kurzu, buď na žádost studenta, nebo rozhodnutím administrátora programu o vyloučení studenta zprogramu. 

V případě zrušení kurzu ze strany pořadatele (FF UK) se kurzovné vrací v plné výši. 

Informace pro uchazeče s vízovou povinností 

Uchazeči programu Česká studia si žádají o dlouhodobé vízum za účelem pobytu Ostatní, specifikace vzdělávání: odkaz  

Požádejte si o vízum včas! 

Nebude-li vaše vízum s blížícím se datem začátku programu vyřízeno, souvislosti s opatřeními v souvislosti s pandemií Covid-19 v případě splnění minimálního počtu zájemců pro jednotlivé úrovně (6) nabízíme možnost zahájit studium online.

Obecné informace k dlouhodobému vízu najdete zde: 

Informace k podání dlouhodobého víza za účelem pobytu ostatní:  

Informace k místu podání žádosti o dlouhodobé vízum:  

 

 

Úvod > Prezenční semestrální kurz > Jak se přihlásit