Jak vidí studenti program Česká studia

1. Semestrální kurzy

 • Naučila jsem se moc o ČJ, české historii, o lidech, o kultuře …
 • Můžu se učit víc správně než v Koreji gramatiku, kterou jsem nevěděla předtím, nebo je také trochu těžká.
 • The teachers + stuff are fantastic and the course materials are of very good quality. (Učitelé a asistenti jsou úžasní a výukové materiály jsou velmi kvalitní.)
 • Chytrý učitelky a taky dobrý výlet, můžu mluvit, psát česky.
 • It was good that I can study grammar from the bottom. (Bylo fajn, že jsem se gramatiku mohl učit od základů.)

2. Intenzivní kurzy

 • The course was excellent! I was very happy with the winter course, so I was happy that this course continued that method and friendly atmosphere. (Kurz byl výborný! Zimní kurz se mi líbil a líbilo se mi, že tento kurz pokračoval ve stejném duchu a v přátelské atmosféře.)
 • Ano, protože spolužáci jsou jenom 5, tak mohl jsem trénovat konverzaci, tak to bylo dobře.
 • The open and flexible attitude. Even grammar lessons sometimes spur related conversations. This helps and encourages communication ability. (Otevřený a flexibilní přístup. Dokonce lekce gramatiky někdy rozpoutaly debatu. To pomáhá a podporuje schopnost komunikovat.)
 • I liked the small class size. (Libilo se mi rozdělení na malé skupiny studentů.)
 • Despite being intensive, the attitude of each instructor was open, friendly, and welcoming. Intensive courses can be quite intimidating when this is not the case. (I když jsou kurzy intenzivní, přístup lektorů byl otevřený, přátelský a vstřícný. Intenzivní kurzy mohu lidi odradit svou náročností, ale tak to v tomhle případě není.)

3. Letní kurzy

 • In all honesty, I have seen a lot of changes in my Czech language from day one of the online class. One thing I can tell you is that my teachers were really good and were teaching us in an organized and fun manner. I am very thankful for them!
 • I am truly happy with the classes I have had so far and I had no problems or issues. I would love to thank my teachers who have helped me a lot because I was a person who started from 0 level but now I can communicate in Czech, all thanks to them! I respect them a lot.
 • Our teacher was amazing and very patient!
 • “Administrátorka programu je velmi zodpovědná a milá!”
 •  “Kurzy pro rozvoj řeči a mluvení byly velmi zajímavé a intenzivní. Díky těmto aktivitám jsem si výrazně zlepšila úroveň řeči”
 •  “Kurzy mi moc pomohly a moje čeština teď zní víc přirozeně”
 •  “Díky absolvovanému kurzu jsem získala potřebné znalosti a ráda bych úspěšně absolvovala aprobační lékařské zkoušky pro svou další praxi a práci na území České republiky”
 •  “Díky lekcím Korektivní výslovnosti jsem si zlepšila svou výslovnost, a pochopila jak má čeština znít správně”
 • I loved the content of the lessons as well as the energy of the teachers and their sense of humor.
 • “Líbila se mi atmosféra na kurzech, a taky jsem měla moc výbornou učitelku gramatiky”
Úvod > Prezenční semestrální kurz > Jak vidí studenti program Česká studia