Večerní kurz

Základní informace 

 

Termín 

1. trimestr: 8. 9. – 17. 12. 2020 (přihlášení a nástup nejpozději do 30. 9. 2020)

2. trimestr: 5. 1. 2021 – 15. 4. 2021 (přihlášení do 18. 12. 2020; nástup nejpozději do 29. 1. 2021)

3. trimestr: 20. 4. 2021 – 29. 7. 2021 (přihlášení do 16. 4. 2021)

4. trimestr: 27. 4. 2021 – 5. 8. 2021 (přihlášení do 18. 4. 2021): pro zájemce ze Spojených států amerických, Kanady, Jižní Ameriky atd.

Rozvrh

1. – 3. trimestry: Úterý a čtvrtek 17.30-19.00

(online kurz: časové pásmo UTC+1) 

4. trimestr:  21.00 – 22.30 českého času (UTC+2).

Místo výuky 

  • online (výuková platforma: zoom + moodle)

Cena

registrační poplatek: 1 000 CZK (platba s přihláškou)

kurzovné: 9 900 CZK (letní semestr: platba do 18. 12. 2020)

Jazykové úrovně

začátečníci (A1), mírně pokročilí (A2), středně pokročilí (B1)

Studijní skupiny

max. 12 studentů ve skupině (rozřazení do skupin probíhá na základě rozřazovacího testu a ústního / online pohovoru s vyučujícím)

Počet vyučovacích hodin (VH)

60 VH za semestr, 1 VH = 45 minut

Kurzovné zahrnuje: 

  • 60 VH pravidelné výuky
  • Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE, úrovně A2, B1 a B2) a příprava na ni (http://ujop.cuni.cz/zkouska/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-cizince-cce);
  • učební materiály;
  • individuální konzultace s pedagogy;
  • osvědčení Univerzity Karlovy o absolvování kurzu;

Organizační a GDPR podmínky 

3. trimestr: 2020/2021: ke stažení zde

4. trimestr: 2020/2021: ke stažení zde

Docházka:  

Kurz začíná přesně v čas napsaný v rozvrhu. Pozdní příchod o více než 15 minut je považován za absenci v dané hodině.

V případě nepřítomnosti se student musí omluvit nejpozději do začátku výuky, jinak se jedná o neomluvenou absenci. Student se omlouvá vždy svému lektorovi, v případě absence delší než 3 výukové dny hlásí svou nepřítomnost administrátorovi programu.

Pokud je účast ve výuce nižší než 70 % hodinové dotace daného kurzu, nebude student v tomto kurzu hodnocen a na certifikátu dostane z daného kurzu známku N.

 

Krátkodobé absence (1-2 výukové dny) ->  Hlásí se lektorovi
Dlouhodobé absence (nad 3 výukové dny) -> Hlásí se administrátorce programu

 

Osvědčení a Certifikovaná zkouška 

Na závěr kurzu studenti obdrží osvědčení se známkami z předmětů, které absolvovali.

Struktura hodnocení:

výborně velmi dobře dobře nedostatečně neklasifikován
A A- B B- C D N
100-
90 %
1
80-
89 %
1,5
70-
79 %
2
60-
69 %
2,5
50-
59 %
3
<50 %
4
absence >30 %

Studenti se také mohou přihlásit na Certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince (CCE, úrovně A2, B1 a B2)

Pozdní příjezd:  

Do semestru se můžete připojit maximálně do konce září. Při delším zpoždění se výuky nebudete moci zúčastnit. O zpoždění musíte informovat administrátora kurzu.

V individuálních případech (převážně u pokročilých studentů či rodilých slovanských mluvčích) lze po konzultaci s akademickým vedoucím programu nastoupit i později.

Rámcové studijní plány 

Studijní plány programu Česká studia jsou rozděleny do dvou základních modulů tak, aby studenti získali a rozvíjeli jazykové znalosti a řečové dovednosti podle své úrovně znalosti českého jazyka (úplní začátečníci až velmi pokročilí). Rozvrhy jednotlivých kurzů a sylaby jsou v jednotlivých semestrech upravovány, aby plně odpovídaly potřebám našich studentů.

Modul pro začátečníky a mírně pokročilé – úroveň A1 až A2 podle SERRJ 

Modul je určen začátečníkům a mírně pokročilým studentům. Základem výuky je jazykový kurz gramatiky a konverzace, je kladen důraz především na nácvik správné výslovnosti a na získání základní znalosti českého pravopisu. Ve skupinách začátečníků mohou být předměty vyučovány částečně v angličtině. Rozvrh se řídí následujícím studijním plánem:

Název kurzu Týdenní počet vyučovacích hodin
Jazykový kurz pro začátečníky (gramatika a konverzace) 4

Cílem kurzu je získat:

  • základní znalost gramatiky
  • dorozumět se s rodilými mluvčími nejen v běžných komunikačních situacích každodenního života, ale taky při výměně názorů i zkušeností.

Modul pro středně a více pokročilé – úroveň B1 podle SERRJ 

Modul je určen středně a více pokročilým studentům, vyučovacím jazykem je výlučně čeština. Modul studentům umožňuje plně rozvíjet dosavadní znalosti. Rozvrh se řídí následující studijním plánem:

Název kurzu Týdenní počet vyučovacích hodin
Mluvnická a komunikační cvičení 4

Cílem kurzu je:

  • rozvinout dosavadní gramatické znalosti
  • porozumět ve spisovném jazyce faktografickým informacím týkajících se věcí každodenního života, udržet dialog a diskusi
Úvod > Večerní kurz