Večerní kurz

Základní informace 

 

Termín 

zimní semestr: 8. 9. – 17. 12. 2020 (přihlášení a nástup nejpozději do 30. 9. 2020)

letní semestr: 5. 1. 2021 – 15. 4. 2021 (přihlášení do 18. 12. 2020; nástup nejpozději do 29. 1. 2021)

Rozvrh

Úterý a čtvrtek 17.30-19.00

(online kurz: časové pásmo UTC+2, od 25.10. 2020 UTC+1) 

Místo výuky 

V učebnách Filozofické fakulty UK v centru Prahy:

 • Na Příkopě 584/29, Praha 1
 • Celetná 20, Praha 1
 • nám. Jana Palacha 2, Praha 1

nebo

 • online (výuková platforma: zoom + moodle)

Cena

registrační poplatek: 1 000 CZK (platba s přihláškou)

kurzovné: 9 900 CZK (letní semestr: platba do 18. 12. 2020)

Jazykové úrovně

začátečníci (A1), mírně pokročilí (A2), středně pokročilí (B1)

NEZNÁTE SVOU JAZYKOVOU ÚROVEŇ? Otestujte se zde

Studijní skupiny

max. 12 studentů ve skupině (rozřazení do skupin probíhá na základě rozřazovacího testu a ústního / online pohovoru s vyučujícím)

Počet vyučovacích hodin (VH)

60 VH za semestr, 1 VH = 45 minut

Kurzovné zahrnuje: 

 • 60 VH pravidelné výuky
 • Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE, úrovně A2, B1 a B2) a příprava na ni (http://ujop.cuni.cz/zkouska/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-cizince-cce);
 • učební materiály;
 • individuální konzultace s pedagogy;
 • osvědčení Univerzity Karlovy o absolvování kurzu;

Organizační a GDPR podmínky 

Zimní semestr 2020/2021: ke stažení zde

Letní semestr 2020/2021: ke stažení zde

Docházka:  

Kurz začíná přesně v čas napsaný v rozvrhu. Pozdní příchod o více než 15 minut je považován za absenci v dané hodině.

V případě nepřítomnosti se student musí omluvit nejpozději do začátku výuky, jinak se jedná o neomluvenou absenci. Student se omlouvá vždy svému lektorovi, v případě absence delší než 3 výukové dny hlásí svou nepřítomnost administrátorovi programu.

Pokud je účast ve výuce nižší než 70 % hodinové dotace daného kurzu, nebude student v tomto kurzu hodnocen a na certifikátu dostane z daného kurzu známku N.

 

Krátkodobé absence (1-2 výukové dny) ->  Hlásí se lektorovi
Dlouhodobé absence (nad 3 výukové dny) -> Hlásí se administrátorce programu

 

Osvědčení a Certifikovaná zkouška 

Na závěr kurzu studenti obdrží osvědčení se známkami z předmětů, které absolvovali.

Struktura hodnocení:

výborně velmi dobře dobře nedostatečně neklasifikován
A A- B B- C D N
100-
90 %
1
80-
89 %
1,5
70-
79 %
2
60-
69 %
2,5
50-
59 %
3
<50 %
4
absence >30 %

Studenti se také mohou přihlásit na Certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince (CCE, úrovně A2, B1 a B2)

Pozdní příjezd:  

Do semestru se můžete připojit maximálně do konce září. Při delším zpoždění se výuky nebudete moci zúčastnit. O zpoždění musíte informovat administrátora kurzu.

V individuálních případech (převážně u pokročilých studentů či rodilých slovanských mluvčích) lze po konzultaci s akademickým vedoucím programu nastoupit i později.

Rámcové studijní plány 

Studijní plány programu Česká studia jsou rozděleny do dvou základních modulů tak, aby studenti získali a rozvíjeli jazykové znalosti a řečové dovednosti podle své úrovně znalosti českého jazyka (úplní začátečníci až velmi pokročilí). Rozvrhy jednotlivých kurzů a sylaby jsou v jednotlivých semestrech upravovány, aby plně odpovídaly potřebám našich studentů.

Modul pro začátečníky a mírně pokročilé – úroveň A1 až A2 podle SERRJ 

Modul je určen začátečníkům a mírně pokročilým studentům. Základem výuky je jazykový kurz gramatiky a konverzace, je kladen důraz především na nácvik správné výslovnosti a na získání základní znalosti českého pravopisu. Ve skupinách začátečníků mohou být předměty vyučovány částečně v angličtině. Rozvrh se řídí následujícím studijním plánem:

Název kurzu Týdenní počet vyučovacích hodin
Jazykový kurz pro začátečníky (gramatika a konverzace) 4

Cílem kurzu je získat:

 • základní znalost gramatiky
 • dorozumět se s rodilými mluvčími nejen v běžných komunikačních situacích každodenního života, ale taky při výměně názorů i zkušeností.

Modul pro středně a více pokročilé – úroveň B1 podle SERRJ 

Modul je určen středně a více pokročilým studentům, vyučovacím jazykem je výlučně čeština. Modul studentům umožňuje plně rozvíjet dosavadní znalosti. Rozvrh se řídí následující studijním plánem:

Název kurzu Týdenní počet vyučovacích hodin
Mluvnická a komunikační cvičení 4

Cílem kurzu je:

 • rozvinout dosavadní gramatické znalosti
 • porozumět ve spisovném jazyce faktografickým informacím týkajících se věcí každodenního života, udržet dialog a diskusi
Úvod > Večerní kurz