Ubytování

Prezenčním studentům kurzu pomáháme na vyžádání zprostředkovat ubytování na kolejích. Máte-li o rezervaci zájem, vyplňte příslušná pole ve vaší přihlášce, včetně přesných dat.

INFORMACE K REZERVACÍM:

Ceník KAM pro akademický rok 2024/25 je k dispozici zde. Detailní informace ke kolejím najdete zde. Po vystavení rezervace uchazeč obdrží od KAM email s personalizovaným online odkazem k platbě zálohy.

Pokyny k platbě pro akademický rok 2023/24 jsou k dispozici zde. Částka rezervace je složena z 2,100 Kč zálohy (depositu) plus kolejného za první měsíc 3,800 Kč, celková částka tedy činí 5,900 Kč. Zálohu je třeba uhradit do 30. dubna 2023/31. srpna 2023.

Ceník pro akademický rok 2022/23 najdete zde.

Upozorňujeme, že dle informací od Kolejí a menz Karlovy Univerzity zpravidla není možné vyhovět zvláštním požadavkům a studenti jsou umisťováni dle aktuální kapacity. Single pokoje jsou přidělovány přednostně studentům doktorandského a magisterského studia. Na některých kolejích (např. Vltava) si lze připlatit za druhé lůžko a obývat tak pokoj sám/sama.

Vyřízení rezervace a vystavení smlouvy zpravidla trvá 5 pracovních dní. Koleje a menzy UK vystaví zájemcům ubytovací smlouvu ve třech originálech (2x Čj a 1x Aj), přičemž smlouva nabývá platnost až po podepsání oběma stranami. Jeden originál v Čj je třeba dodat na Koleje a menzy UK.

Ke smluvnímu datu je třeba uhradit rezervační poplatek, nebo smlouva pozbývá platnosti (podrobné informace najdete na webu Kolejí a menz UK).

STORNO PODMÍNKY:

Koleje a menzy Univerzity Karlovy a program Česká Studia (Ústav bohemistických studií) jsou oddělenými entitami. Vaše smlouva s kolejemi je tak nezávislá na vaší přihlášce ke studiu v programu (díky přihlášce jen získáváte výhodnější studentské ceny) a měli byste s ní tedy zacházet jako s kteroukoliv jinou ubytovací smlouvou (například v hotelu nebo hostelu).

Rezervační poplatek je třeba uhradit ještě předtím, než podáte žádost o vaše vízum (pro zimní semestr 2023/24 je uzávěrka 30.dubna 2023/31. srpna 2023, pro zimní semestr 2022/23 byla uzávěrka 31. srpna 2022,  pro letní semestr 22/23 byla uzávěrka 31. prosince 2022). Většina vaší zálohy je vratná v případě, že vízum nakonec nezískáte (=zásah vyšší moci) a nebudete tak moci přijet do České republiky (pro zimní semestr 22/23 byl nevratný stornopoplatek 500 Kč). To samozřejmě platí jen v případě, že V PŘEDSTIHU informujete Koleje a menzy UK o jakékoliv změně ve vaší rezervaci.

 

Máte-li platnou rezervaci a smlouvu a uhradil/a-li jste rezervační poplatek a máte zájem upravit vaši rezervaci (např. přijet o den dříve, požádat o informace o dostupnosti single pokoje), obraťte se v úředních hodinách přímo na konkrétní kolej.

PŘÍJEZD DO UBYTOVÁNÍ NA KOLEJI:

Pokyny kolejí týkající se pandemie Covid-19, včetně podmínky ubytování, najdete v příslušných záložkách zde.

Snažte se naplánovat váš příjezd na pracovní dny. Administrativu spojenou s ubytováním je třeba vyřídit v ubytovací kanceláři koleje v úředních hodinách.