O kurzu

Základní informace 

 

Termín 

Akademický rok 2023/24

Zimní semestr: 11. 9. – 22. 12. 2023 (rozřazovací pohovor 1.9.2023; podání přihlášek od 1.5.2023 do 25. 8. 2023)

Letní semestr: 6. 2. – 30. 5. 2024 (rozřazovací pohovor: 6. 2. 2024, podání přihlášek od 1. 12. do 31. 1. 2024)

 

Rozvrh

Zimní semestr: ÚT+ČT 17:30-19:00 (časové pásmo UTC+2, od 30.10. 2023 UTC+1)  – 2x týdně 2 VH po 45 min

Letní semestr: ÚT+ČT 17.30-19.00 (časové pásmo UTC+1, od 31.03. 2024 UTC+2)  – 2x týdně 2 VH po 45 min

 

Místo výuky 

 • online (výuková platforma: zoom + moodle)

Cena

registrační poplatek: 1 000 CZK (platba s přihláškou)

kurzovné: 9 900 CZK (15 týdnů = 70 VH: platba do 4. 9. 2023 pro ZS)

nabízíme slevu 1.000 Kč na kurzovném pro zaměstnance a studenty UK

Jazykové úrovně

začátečníci (A1), středně pokročilí (B2)

Studijní skupiny

max. 12 studentů ve skupině (rozřazení do skupin probíhá na základě rozřazovacího testu a ústního / online pohovoru s vyučujícím)

Počet vyučovacích hodin (VH)

70 VH za semestr, 1 VH = 45 minut

Kurzovné zahrnuje: 

 • 70 VH pravidelné výuky
  • včetně přednášky + online workshopu Jak při studiu jazyka využít český národní korpus https://www.korpus.cz/ + fonetických workshopů
 • přípravu na Certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince (CCE, úrovně A2, B1 a B2)
  • kurzovné nezahrnuje cenu CCE zkoušky (http://ujop.cuni.cz/zkouska/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-cizince-cce);
 • učební materiály/přístup do aplikace Moodle;
 • přístup do nejrozsáhlejší fonetické aplikace ProCzeFor;
 • individuální konzultace s pedagogy;
 • závěrečnou zkoušku;
 • osvědčení Univerzity Karlovy o absolvování kurzu.

Organizační a GDPR podmínky 

pro ZS 2023/24 ke stažení zde

Docházka:  

Kurz začíná přesně v čas napsaný v rozvrhu. Pozdní příchod o více než 15 minut je považován za absenci v dané hodině.

V případě nepřítomnosti se student musí omluvit nejpozději do začátku výuky, jinak se jedná o neomluvenou absenci. Student se omlouvá vždy svému lektorovi, v případě absence delší než 3 výukové dny hlásí svou nepřítomnost administrátorovi programu.

Pokud je účast ve výuce nižší než 70 % hodinové dotace daného kurzu, nebude student v tomto kurzu hodnocen a na certifikátu dostane z daného kurzu známku N.

 

Krátkodobé absence (1-2 výukové dny) ->  Hlásí se lektorovi
Dlouhodobé absence (nad 3 výukové dny) -> Hlásí se administrátorce programu

 

Osvědčení a Certifikovaná zkouška 

Na závěr kurzu studenti obdrží osvědčení se známkami z předmětů, které absolvovali.

Struktura hodnocení:

výborně velmi dobře dobře nedostatečně neklasifikován
A A- B B- C D N
100-
90 %
1
80-
89 %
1,5
70-
79 %
2
60-
69 %
2,5
50-
59 %
3
<50 %
4
absence >30 %

Studenti se také mohou přihlásit na Certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince (CCE, úrovně A2, B1 a B2) – cena zkoušky není zahrnuta v ceně kurzu.

Pozdní nástup:  

Do semestru se můžete připojit maximálně do konce září/února. Při delším zpoždění se výuky nebudete moci zúčastnit. O zpoždění musíte v předstihu informovat administrátora kurzu.

V individuálních případech (převážně u pokročilých studentů či rodilých slovanských mluvčích) lze po konzultaci s akademickým vedoucím programu nastoupit i později.

Rámcové studijní plány 

Studijní plány programu Česká studia jsou rozděleny do dvou základních modulů tak, aby studenti získali a rozvíjeli jazykové znalosti a řečové dovednosti podle své úrovně znalosti českého jazyka (úplní začátečníci až velmi pokročilí). Rozvrhy jednotlivých kurzů a sylaby jsou v jednotlivých semestrech upravovány, aby plně odpovídaly potřebám našich studentů.

Modul pro začátečníky a mírně pokročilé – úroveň A1 až A2 podle SERRJ 

Modul je určen začátečníkům a mírně pokročilým studentům. Základem výuky je jazykový kurz gramatiky a konverzace, je kladen důraz především na nácvik správné výslovnosti a na získání základní znalosti českého pravopisu. Ve skupinách začátečníků mohou být předměty vyučovány částečně v angličtině. Rozvrh se řídí následující studijním plánem:

Název kurzu Týdenní počet vyučovacích hodin
Jazykový kurz pro začátečníky (gramatika a konverzace) 4

Cílem kurzu je získat:

 • základní znalost gramatiky
 • dorozumět se s rodilými mluvčími nejen v běžných komunikačních situacích každodenního života, ale taky při výměně názorů i zkušeností.

Modul pro středně a více pokročilé – úroveň B1 podle SERRJ 

Modul je určen středně a více pokročilým studentům, vyučovacím jazykem je výlučně čeština. Modul studentům umožňuje plně rozvíjet dosavadní znalosti. Rozvrh se řídí následující studijním plánem:

Název kurzu Týdenní počet vyučovacích hodin
Mluvnická a komunikační cvičení 4

Cílem kurzu je:

 • rozvinout dosavadní gramatické znalosti
 • porozumět ve spisovném jazyce faktografickým informacím týkajících se věcí každodenního života, udržet dialog a diskusi