Etický kodex UK

V rámci kurzů je třeba dodržovat všechny předpisy a pravidla vyplývající z Etického kodexu UK a Stanovisek a závazných pravidel FF UK k projevům šikany, sexuálnímu obtěžování, zneužití autority

Lze využít nahlašovací aplikaci Nenech to být na FF UK -podrobnosti o možnostech jejího využití najdete v sekci Oznamování zde. Lze se obrátit i přímo na ombudsmanku FF UK.

Úvod > Etický kodex UK