O kurzu

Základní informace 

 

Termín 

 • zimní semestr 2024/25: 1. září – 18. leden
 • letní semestr 2024/25: 19. leden–30. červen
 • zimní semestr 2023/24: 1. září – 19. leden
 • letní semestr 2023/24: 20. leden–30. červen

Nástup do kurzu je možný v září nebo v lednu.

Kurzovné zahrnuje: 

 • 300 VH pravidelné výuky v ZS, 380 pravidelné výuky v LS
 • Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince (CCE, úrovně A2, B1 a B2 – 1 pokus) včetně přípravy
 • Volitelné semináře (fonetika = výslovnost pro všechny úrovně; České reálie, Český film — od úrovně B2 při celkově vyšším počtu frekventantů v kurzech)
 • Učební materiály
 • Individuální konzultace s pedagogy
 • Úvodní orientační týden (registrace, vystavení fakultního průkazu, přístup k univerzitní wifi, úvodní jazykový kurz a fonetická přednáška)
 • Přístup do nejrozsáhlejší fonetické aplikace pro češtinu ProCzeFor
 • Bezplatný přístup do knihovny FF UK
 • Závěrečná zkouška
 • Osvědčení o absolvování kurzu
 • Slavnostní zakončení semestru

Jazykové úrovně

začátečníci (A1) – pokročilí (B2); skupinu začátečníků otevíráme každý semestr

Studijní skupiny

max. 15 studentů ve skupině (rozřazení do skupin probíhá na základě rozřazovacího testu a ústního pohovoru s vyučujícím)

Počet vyučovacích hodin (VH)

zimní semestr 300 VH (14 týdnů) + letní semestr 380 VH (18 týdnů); 1 VH = 45 minut